Co dům dal a zítřek možná přinese

TOLIKRÁT JSEM K VÁM PROMLOUVAL... ANEB ZNAMENÍ DOBY

TOLIKRÁT JSEM K VÁM PROMLOUVAL A TOLIKRÁT JSEM K VÁM POSLAL SVOJI (A NAŠI) MATKU…

 

ANEB VAROVÁNÍ, POSELSTVÍ A ZNAMENÍ NAŠÍ DOBY

 

ÚVOD:

 

            Nejsem teolog a pravděpodobně se dopouštím mnoha chyb. Jsem malý nástroj a jiný by to s největší pravděpodobností vyjádřil mnohem lépe. Možná pro někoho nepřijatelně vysvětluji věci pouhým rozumem (citem?). Vím to, ale jinak to neumím:). Přesto vím, že mlčet nemohu, nedokázala bych to ospravedlnit. Omlouvám se, že mi to tak dlouho trvalo.

 

Jsem člen Mariánského kněžského hnutí (Don Gobbi – Večeřadla;), poslední dobou se zabývám irským poselstvím Varování a zjišťuji propojení s jinými poselstvími jako je Vassula, Dechtice, Garabandal aj.

 

Asi Vám tohle dílko přijde dlouhé. Dobře. Potom tedy místo toho doporučuji si přečíst již přes 600 irských poselství Varování, oživit si Garabandal, srovnat čtené a viděné s Vassulou, Dechticemi (máme je za rohem) atd. Nezapomenout na L.M.Grigniona:) Ostatně toto vše doporučuji tak jako tak:)

 

OBSAH: -MALÉ PROBUZENÍ

            -UDÁLOST VAROVÁNÍ

            -KONEC SVĚTA?

            -O ČEM MLUVÍ IRSKÁ POSELSTVÍ VAROVÁNÍ?

            -PROČ SE TÍM MÁM ALE ZABÝVAT? NENÍ TO UZNANÉ!

            -PROČ MOHU ROZŠIŘOVAT

            -TOŽ KDY TO BUDE? 21.12? :)

            - CO JE TO PEČEŤ?

            -MILLENIARISMUS A 1000 LET

            - NEVĚŘÍM TOMU.

 

MALÉ PROBUZENÍ, ANEB TOLIKRÁT JSEM K VÁM PROMLOUVAL….

 

            Je zvláštní mentalita dnešních lidí…čím více se množí různá poselství z různých krajů světa, tím méně jsou tradičními katolíky příjímána. Ne proto, že by jim nevěřili, to jen zastávají určitý druh agnosticismu. Čím je poselství a proroků více, tím častěji se ozve věta: „To už zde bylo a je to tu pořád…“

 

Neodpustím si malé popíchnutí. :) Vždy si představím, jak výše zmíněný katolík stojí před Bohem a ten se jej ptá: „Tolikrát jsem k TOBĚ promlouval, tolikrát jsem TI poslal svoji matku, milosti tryskaly na světě z tolika míst, ale TY jsi se ani neobtěžoval se jimi zabývat. Pro koho si myslíš, že se tak snažím?“

 

Konec legrace. Pokud si úplně nesedíme na uších a pokud kvapem neodsoudíme těch několik desítek proroků, poselství a míst poslední doby, potom minimálně tušíme, že se něco děje. (Ani církev takto neodsuzuje, jen si vyhrazuje právo vše důkladně prozkoumat a vyjádřit konečné posouzení, což neomezuje řadového katolíka věci zkoumat. Spíše naopak a je neospravedlnitelné toto opomíjet – viz. rozebráno dále.)

 

Tedy, jestli je pravda, že Bůh nám něco chce říci a něco po nás chce a my se tomu tak zarputile bráníme, tak asi budeme v pěkném průšvihu, až se nás Hospodin zeptá…

 

Viz. zajímavý odkaz: http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2012010125

PS: Samozřejmě nemyslím Nostradama, Maye a poselství, jejichž centrem není Kristus. Někteří katolíci mi určitě budou chtít vnutit, že konec světa přece nenastal.:D Aj!, cožpak v Garabandalu, Vassule, donu Gobbimu, Medjugorji, Dechticích, v Japonsku, Kolumbii a já nevím kde ještě se mluví o konci světa? A ještě k tomu ve spojitosti s Mayi či Nostradamem? O čem mluví tato poselství?:

-         mluví o KONCI ČASŮ, což NEZNAMENÁ konec světa (ale něco důležitého opravdu znamená)

-         mluví o triumfu Neposkvrněného Srdce Mariina, který je předpovídán už od Fatimy a nerozlučitelný s koncem časů

 

„…a nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí…“ (poselství z Fatimy)

„…

„…Dnes je snaha napravit všechny tyto chyby ( -vítězství protivníka nad jednotou církve, viz. toto poselství výše) cestou smíření a ekumenismu. Avšak opětovné sjednocení všech křesťanských vyznání v katolické církvi přijde s triumfem mého Neposkvrněného Srdce ve světě.“ (poselství Donu Gobbimu, 22.února 1996)

 

Vítězství Mariina Neposkvrněného Srdce nepřichází naráz, ale pomalu se uskutečňuje s každým jejím novým dítětem. Srov.: „…Vidíš, jak triumf mého Neposkvrněného Srdce se zde stává obdivuhodnou skutečností….úkol, kterým jsem Tě pověřila, je přivést do mé mateřské zahrady děti, vystavené mnoha nebezpečím, ….získat pro zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci mladé…křesťanské rodiny…kněze…“ (poselství Donu Gobbimu, 7.března 1996)

 

„…otevřete srdce naději, protože toto jsou roky, v nichž se připravuje největší Boží triumf návratem Ježíše Krista ve slávě… Jako jsem byla pokornou a chudičkou matkou při jeho prvním příchodu, tak jsem slavnou a mocnou matkou při jeho druhém příchodu mezi vás…Tato moje nejmilejší dcera (církev) bude bita a zraňována, zrazována a olupována, opouštěna a přivedena na popraviště, kde bude ukřižována. Do jejího nitra vstoupí zločinný člověk, který dokoná ohavnost zpustošení, předpovězenou svatými písmy (srov. kniha Zjevení; Varování -  falešný prorok;) …Otevřete srdce naději, protože nastala chvíle, kdy vaše nebeská Maminka se zjeví v celé své moci. Jsem jitřenka, která předchází velkému dni Páně. Jsem hlas, který sílí v těchto dobách, aby rozhlásil ve všech částech světa mou prorockou zprávu: připravte se všichni na přijetí mého Syna Ježíše, který se teď vrací mezi vás na oblacích nebeských, v záři své božské slávy.“ (poselství Donu Gobbimu, 1.ledna 1994)-Srovnání Sv. Ludvík M. Grignion z Montfortu: „…Mariánská úcta bude nezbytná zejména na konci časů…Skrze Marii spása světa začala a skrze Marii má být dokonána.(O pravé Mariánské úctě, str.35)

 

UDÁLOST VAROVÁNÍ

Citován pouze Garabandal:

„Varování přijde přímo od Boha. Uvidí ho všichni lidé, kdekoliv se budou nacházet. Bude to jakoby vnitřní zjevení našich hříchů. Uvidí a pocítí to věřící i nevěřící, lidé všech vyznání. Varování bude jakoby očištění před zázrakem, něco jako katastrofa. Přiměje nás k tomu, abychom mysleli na smrt. To znamená, že bychom raději umřeli, než toto prožili. … Varování je něco velmi děsivého! Tisíckrát horšího než zemětřesení. … Odehraje se na nebi. … To bude jako oheň. Nespálí naše tělo, ale pocítíme ho fyzicky i duchovně … Dokonce když se schováš do svého pokoje a zavřeš okenice, neunikneš - pocítíš a uvidíš to.

 

Jacinta pro tentýž časopis v zimě 1976 popisuje předpovězené varování takto: „Bude nejprve viděno ve vzduchu, všude na světě, a okamžitě se to přenese do nitra našich duší. Nebude to trvat dlouho, ale bude se to zdát velmi dlouhé kvůli tomu, jak to na nás zapůsobí. Bude to k dobru našich duší, abychom uviděli v nás, v našem svědomí … dobro a zlo, které jsme způsobili. Tehdy pocítíme velikou lásku k našim nebeským rodičům (k Bohu, našemu Otci, a k Marii, naší Matce) a budeme prosit o odpuštění za všechny urážky. …“

 

Více si můžete přečíst zde:

http://garabandal.cz/

 

Garabandal je přes první několikeré veřejné zákazy biskupy nakonec povoleno šířit. Co se týče stanoviska církve: Římská Kongregace pro nauku víry doposud stanovisko nezaujala. Celý průběh postupného zákazu a odmítnutí několika biskupů a pak souhlasu šířit můžete číst zde:

http://garabandal.cz/stanovisko.php

 

Doporučuji shlédnout hodinový dokument, je starý už kolem 50 let, ale stojí za to si jej i připomenout, pokud jste jej už dlouho neviděli.

http://uloz.to/xfsan5u/garabandal-poselstvi-avi

 

Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, přicházím nejprve jako Král milosrdenství. Dříve, než nadejde den spravedlnosti, bude dáno lidem takovéto znamení na nebi:
Zhasnou všechna světla na nebi a po celé zemi bude hluboká tma. Tehdy se ukáže na nebi znamení kříže a z otvorů, kde byly probodeny Spasitelovy ruce a nohy, (budou) vycházet silná světla, která budou po nějakou dobu osvěcovat zemi. Bude to krátce před posledním dnem.
Kowalská, Faustyna: Deníček; Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2008, (1.sešit, odst.83) str. 74

 

Událost Varování podle irských poselství Varování:

Mnoho je toho popsáno v knížečce, co posílám přes ulož to (http://ulozto.cz/xkeQML1/brozurka-varovani-pdf). Musíme se na to důkladně připravit. Je velmi důležité, abyste všem svým příbuzným a známým (i nevěřícím) o něm řekli, aby VĚDĚLI, že Bůh je milosrdný a vždy jim může odpustit. Varování má být pro všechny hříšníky velmi děsivé. (My jsme také hříšníci, jen máme výhodu, že víme o Božím milosrdenství). Od Varování jako takového se fyzicky člověku nemá nic stát. Ale lidé mohou být tak šokováni svými vlastními hříchy a vidinou toho, kam by se dostali, kdyby v tu chvíli zemřeli, (většina do pekla) že opravdu z šoku zemřou. Za ně se máme modlit, velmi modlit a obětovat se. Také se máme modlit, velmi, velmi modlit a postit za hříšníky, kteří se ani po Varování neobrátí – aby se obrátili! Kolik hříšníků se obrátí, takovou si děláme budoucnost po Varování. Protože, pokud se lidé neobrátí, přijde trest – viz. Garabandal. A kolik nevěřících se neobrátí, tak zlý čas bude za antikrista. Proto se máme tak modlit, postit a rozšiřovat poselství, ne jen na svém vlastním písečku si hrabat, však já jsem dobrý, nebo bouře pohltí i nás.  Tato důležitost šíření mezi všechny lidi je (co vím) nejlépe popsána v irských poselstvích. Dokud je čas.

 

Dokud je čas. My opravdu nevíme, kolik máme času. Vzpomínám na film Statečné srdce Ireny Sendler. Tato Polka zachránila z gheta na 2500 židovských dětí – se souhlasem je vzala jejich rodičům a umístila do polských rodin. Mnoho těchto rodin nevěřilo pověstem o likvidaci židů v pracovních táborech a nechávalo si čas na rozmyšlenou. Irena jim řekla jen: zítra může být pozdě. A ono zítra opravdu pozdě bylo…

 

KONEC SVĚTA?

Malý omyl, nejedná se o konec světa. Ani Varování neznamená konec světa, ani po něm nemá být, ani až přijde podruhé ve slávě Ježíš Kristus. Přímo v katechismu o druhém Kristově příchodu stojí: 1043 Tuto tajemnou obnovu, která přemění lidstvo i svět, nazývá Písmo svaté „novým nebem a novou zemí“ (2 Petr 3,13).609  Konečně se uskutečnění Boží úmysl, „že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi“ (Ef 1,10).  Tedy ne konec světa, ale znovuobnovení, tak, jak jej Bůh prvně zamýšlel. Prvně byl svět bez hříchu a bez smrti. Na takovou krásu se tedy máme připravit. To je nádherné, nikoliv strašné.

 

Buďme pokorní, malí, prostí a čistého srdce. Modleme se k Bohu a prosme o dar Ducha svatého k rozlišování. 

 

O ČEM MLUVÍ IRSKÁ POSELSTVÍ VAROVÁNÍ? A CO PO NÁS VLASTNĚ CHCOU??

-Prvně mluví o obrácení – všech. Ač někteří katolíci nepřijali tato poselství pro formu, jakou jsou psaná, vězte toto: čtením těchto poselství se lidé mají obracet. A opravdu se obracejí. Malé svědectví mého známého, kterému se na základě těchto poselství obrátila půlka rodiny.

-Za druhé mluví o Varování jako takovém, o tom, co je předpověděno v Garabandalu. Na to se teď doopravdy máme připravovat jako první.

-Za třetí mluví o velkých světových událostech, která jsou spojena s událostmi Varování a které se mají stát do brzkého druhého Kristova příchodu. Mluví o válkách na středním východě a jinde i o událostech, za které se máme modlit a postit, aby se nestaly. Mluví o třetí světové válce, která je reálná, pokud ji nezastaví modlitby. Mluví o pronásledování křesťanů a o snahách zničit lidstvo (fyzicky). Mluví o zednářích (tak, jako Panna Maria v poselstvích Donu Gobbimu).

-Za čtvrté vybízejí k modlitbám – neustále a v každém poselství. Protože o strašných událostech je nám řečeno s láskou a milosrdenstvím, aby jim našimi modlitbami a obětmi mohlo být zabráněno – např. 3. světové válce. A může být velmi zmírněno to, co se dle Bible vyplnit musí. Modlete se, modlete se, modlete se. Teď v prvé řadě za Izrael a za sv. otce. A protože se připravujeme na událost Varování, tedy za obrácení všech hříšníků a za ty, co během Varování zemřou.

            -Za páté vysvětlují poslední knihu Bible, knihu Zjevení. Vysvětlují podstatu velkého klamu antikrista a jeho společníka falešného proroka, který má přijít před tím, než přijde Kristus. Lidé odmítají výklad apokalypsy. Ovšem pokud přijmeme, že zde mluví Bůh, potom má samozřejmě a neoddiskutovatelně právo sám poslední knihu Bible vysvětlovat. („…vykládal jim písmo a proroky…“). Nepřidává nic navíc, ani nevylepšuje. Pouze vysvětluje.

            -Za šesté varuje před falešnými proroky. Protože po události Varování mají být lidská srdce nakloněná příchodu Pána, ale on tu ještě nebude. Ovšem zjeví se antikrist a s ním povstane mnoho lžiproroků, kteří na něj budou ukazovat jako na Ježíše a mnozí budou tak lační Božího zásahu, že jim uvěří a půjdou za antikristem, který bude mít velikou moc a bude činit zázraky. „Tehdy, řekne – li vám někdo: „Hle, tu je Mesiáš nebo tam“, nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. (Mt 24;23)

            -Za sedmé mluví o druhém příchodu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, kterého s velkou láskou a naléhavostí máme volat – Přijď, Pane Ježíši! Toto je spojeno s vítězstvím Neposkvrněného Mariina Srdce.

            -Dodatek: Poselství uklidňuje a s láskou připravuje na všechny události – Nebojte se! Asi tak, jak řekl Don Gobbi o poselstvích, které jemu dávala Panna Maria: Matka Boží s námi jedná jemným, něžným způsobem, protože nás miluje jako maminka, a chce nás položit na kříž – aniž bychom při tom odporovali – a přetvořit nás na podobu ukřižovaného Ježíše. To je všechno jiné než sentimentalismus!

 

CO PO NÁS CHTĚJÍ?

 –tedy, co po nás chce Bůh a Maria, kteří zde mluví? Jak bylo řečeno výše. Modlit se, modlit se a modlit se.  A velice konkrétně. Růženec, korunku k Božímu milosrdenství a už je tomu asi 90 modliteb a litanií na velice konkrétní témata. Zas neobstojí argument, že se přece modlíme. Chce po nás modlitby za konkrétní věci: Obrácení lidí před a po Varování, aby nebyla 3. světová válka, za papeže, za Izrael, aby nebyla jednotná světová měna…Dále požadují rozšiřování, protože se tímto obracejí lidé (a to je fakt), rozšiřování, aby lidé opravdu věděli, co je čeká a mohli správně reagovat. Protože varuje před antikristem. Nelze přijmout napůl. Chce to žít. A kdo si vezme na triko toto odmítnout?  A nebýt připraven a nepřipravit ostatní?

 

PROČ SE TÍM MÁM ALE ZABÝVAT? NESTAČÍ POUZE KŘESŤANSKY ŽÍT? A NESTAČÍ BIBLE?

 

Jsou dva druhy křesťanů, kteří odmítají poselství (a zvláště Varování, Vassulu atd.) na základě těchto prohlášení:

 

1)      VĚŘÍM POUZE BIBLI. (Už i s takovým názorem jsem se setkala…) Tedy, z katolického hlediska nejste katolíci, ale protestanti. Vždy jsme se učili, že jako katolíci stojíme na dvou nohách a tím je: Bible a potom tradice a magisterium církve.

 

A kdo ještě řekne, že ne, tak ať si přečte katechismus pěkně od čísla 74 a dál.

 

2)      POKUD SE NEJEDNÁ O UZNANÉ POSELSTVÍ, POTOM SE TÍM ODMÍTÁM ZABÝVAT.

Aj, nedá mi to jinak, než Vás všechny nazvat krutými alibisty. Zdá se to nanejvýš šalamounská odpověď, ono to ale neprojde…

            Tito lidé uznávají vše. Ano, máme Bibli a máme taky tradici a magisterium církve. A víš, Bože, já odmítám něčemu takovému zatím neuznanému (a kdo ví, jestli vůbec někdy uznanému) věřit, mám dostatečné alibi – co kdybych uklouzl na scestí? Zároveň druhé alibi – „soukromá poselství nejsou závazná“, tak proč se hnát do neštěstí? No alibi jak hrom:)

            MÁ TO JEDEN MALÝ HÁČEK. Jsou soukromá poselství opravdu natolik soukromá? A co to v lidové řeči vlastně znamená? Jeden malý příklad už uznaného poselství: Panna Maria ve Fatimě nabádala, aby se lidé modlili a činili pokání, jinak přijde strašná válka (2. světová). (+ poznámka pod čarou pro šťouraly:) Ju, ona přišla. Žádnou srandu si Panna Maria nedělala. Bylo toto zjevení soukromé v tom smyslu, že bylo „jen“ pro dotyčné děti? Pro pasáčky? Nebuďme směšní a nebuďme farizeové. Toto soukromé poselství bylo dáno celému světu, všem. Dokonce i nevěřící části naší planety. Tehdy, když jsme se měli modlit za to, aby válka nepřišla, tato poselství uznaná ještě nebyla a ani zdaleka neměla dobrozdání místního biskupa. Co prospěje lidem, kteří se na základě vlastního alibi nemodlili, aby tato válka nepřišla? Co jim na jejich alibi odpoví Hospodin?

           

CO VLASTNĚ ZNAMENÁ SOUKROMÉ POSELSTVÍ?

Dle katechismu: 66 „Křesťanské dílo spásy, tedy jako nová úmluva nikdy nepomine a před slavným zjevením našeho Pána Ježíše Krista nemůžeme už očekávat nové veřejné zjevení“ (srov. 1 Tim 6,14 a Tit 2,13). Nicméně, i když je zjevení dokončeno, není však úplně rozvinuto; bude úkolem křesťanské víry postupně během staletí proniknout jeho celý dosah.

 

Pokud to dobře chápu: před druhým Kristovým příchodem (který veřejný bude) nebude jeho žádné jiné zjevení veřejné. Tedy máme soukromá zjevení, protože veřejně až do určité doby Ježíš nepřijde. Dále se tím myslí zjevení jako zjevení Božího slova – Logos. A tím byla uzavřena Bible jako zjevení, které bylo dokončeno. Nicméně platí i to, že zjevení není úplně rozvinuto. Tedy žádná strnulost, je zde čas, ve kterém jej postupně poznáváme. Něco, co hned nebylo.

 

Dále katechismus: 67 Během staletí docházelo ke zjevením, jež se nazývají „soukromá“. Některá byla uznána církevní autoritou, avšak nepatří k pokladu víry. Jejich úlohou není „vylepšovat“ nebo „doplňovat“ Kristovo definitivní zjevení, nýbrž napomáhat k tomu, aby se z tohoto zjevení v určitém historickém období plněji žilo. Za vedení učitelského úřadu Církve dovede zdravý smysl věřících rozlišit a přijímat, co je v těchto zjeveních opravdová výzva Krista nebo jeho svatých pro Církev.

 

Znova, pokud to dobře chápu a nežiji v omylu:) : i když je zjevení uzavřeno a v plnosti již zjeveno bylo, přesto církev Kristu neupírá právo znova promlouvat ve svých prorocích v jednotlivých historických obdobích dějin očekávání Jeho návratu. Toto zjevení nevylepšuje a nedoplňuje definitivní zjevení v Bibli. Ale v určitých obdobích potřebujeme napomoci k žití tohoto zjevení. Možná i k plnému pochopení, a kdyby to nebylo důležité, potom by to asi nedělal…(poslední můj postřeh mimo katechismus:)

 

POUZE MŮJ OSOBNÍ POSTŘEH: Na základě čteného vnímám výklad slova osobní ve smyslu pouze pro tu osobu, které se zjevení přímo dotýká, jako nesprávný. Mnohem správnější se jeví výklad slova osobní, jako ne veřejně daný. (Pro představu: když Ježíš vyhlásil blahoslavenství, mělo to povahu veřejnou – pro toho, kdo u toho byl.) Tato poselství mohou mít celosvětový charakter, nikoho nevyjímající. Mohou být dokonce velmi naléhavá a potom neobstojí námitka čekání, z důvodu katolického agnosticismu (počkáme na vyjádření). Proto je zde i dekret Pavla VI., který (znova pouze osobní postřeh) chápu téměř jako pobídku: vše zkoumejte, aby Boží slovo nepřišlo nazmar. Jako by nebezpečí, že přehlédneme důležité Boží volání, bylo větší, než že upadneme do bludu. Toto nebezpečí víry ve falešné proroky musel papež přece také vědět, a jistě lépe, než všichni ti, co na to poukazují.

 

PRO TY, CO SE OPRAVDU BOJÍ: Nebojte se! Vždyť v Bibli je to napsané alespoň tolikrát, aby to vydrželo na každý den v roce! Máme přece mnoho ukazatelů, abychom i vlastním rozumem a s pomocí Ducha svatého poznávali proroky a odlišovali falešné od pravých. Např. katechismus: 66… Křesťanská víra nemůže přijmout „zjevení“, která si dělají nárok na překonání nebo opravu zjevení, jehož naplněním je Kristus. To je případ některých mimokřesťanských náboženství a také některých novodobých sekt, které se opírají o taková „zjevení“.

 

Také v Bibli je mnoho kritérií pro rozlišení. Narazila jsem na jednu stránku s názvem test pravého proroka. Nu, s největší pravděpodobností to katolíci nebudou. Ale mají zde pěkně popořádku psané odkazy na Bibli, kterak hledat a jak rozpoznávat proroky. Tož jsem toho využila:)

http://www.znamenicasu.cz/test-praveho-proroka-jak-pozname-praveho-proroka-od-falesneho/

 

Klekněme a modleme se o dar rozlišení. Katolický agnosticismus není tak jednoduše ospravedlnitelný (neřeknu, jestli je poselství pravé, nebo ne, řeknu možná ano, možná ne. – Vymluvím se na to, že nejsem schopna toto rozpoznávat.)  Vždy můžeme rozpoznávat.

 

JAKO VŽDY A I DLE DEKRETU PAPEŽE PAVLA VI. SI CÍRKEV VYHRAZUJE PRÁVO KONEČNÉHO POSOUZENÍ PRAVOSTI A AUTENTIČNOSTI SOUKROMÉHO ZJEVENÍ. (PS: To ale není vyjádření biskupa – to je jeho osobní postřeh. Ne vždy se tento postřeh ukázal jako dobrý v mnoha případech už uznaných zjevení.)

 

+

Samozřejmě tyto podmínky byly dvě. Jedna byla mířena na papeže, druhá na laiky. Papež měl zasvětit Rusko a lidé měli činit pokání a přestat urážet Boha.

 

PROČ MOHU ROZŠIŘOVAT (I KDYŽ JSEM Z OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE)

 

Nejsem vázaná poslušností, protože zákaz o. arcibiskupa Graubnera je proti vyhlášení papeže Pavla VI., který schválil dne 14. října 1966 dekret číslo 58/59, vydaný posvátnou kongregací pro šíření víry. Tento dekret povoluje zveřejňovat a rozšiřovat spisy a dokumenty, které se vztahují na nadpřirozené jevy a zjevení a to i v tom případě, kdy chybí dobrozdání prostřednictvím „Nihil Obstat“ od příslušné církevní autority. Tímto dekretem se neomezuje a neruší právo církve na její konečné posouzení.

-Toto je velmi a nanejvýš důležité, protože tento dekret nezrušil žádný pozdější papež, proto je stále platný. My musíme poslouchat své pastýře biskupy a kněze, poslušnost se líbí Bohu a je nezbytně nutná, ale jen pokud jejich nařízení není v rozporu se Svatým Otcem a s učením církve. Ještě jednou, šíření těchto poselství není neposlušnost. Naopak, je povoleno Svatým Otcem tato poselství dle vlastního uvážení šířit a biskup to nemůže v rozporu se Svatým Otcem zakázat.

(„Nihil Obstat“ v překladu znamená „Nic nepřekáží“ a je srovnatelný s pojmem Imprimatu. Pro představu: poselství Donu Gobbimu mají dobrozdání a udělený Imprimatur. Ale ani toto zdaleka není uznání poselství jako takových učitelským úřadem církve. Dokonce u nás v ČR byla večeřadla v kterési diecézi zakázána. Tedy jeden biskup proti jinému biskupovi. Garabandal byl také zakázán několika po sobě jdoucími místními biskupy, ale na základě tohoto dekretu byl šířen dál.)

 

Mimo jiné, jednám i dle dopisu mým známým od o.Graubnera, který zde sice nepublikuji (neposkytli mi jej), kde na jejich dotaz ohledně Varování řekl asi tolik, že jim nezakazuje toto šířit. Na dotaz, kde v těchto poselstvích jsou bludy, zatím neodpověděl.

 

PPS: Je opravdu velká věc, co učinil papež Pavel VI. A to věděl určitě mnohem lépe všechny rizika falešných poselství než ti, kteří na ně poukazují. Papež Pavel VI tato rizika věděl jistě mnohem lépe a taktéž jeho nástupci, kteří tento dekret nechali v plné platnosti. A přece tímto naopak doporučují se těmito poselstvími prokousávat a dle vlastního svědomí se těmito řídit. Tedy v žádném případě neobstojí námitka, že je lépe se z opatrnosti zabývat pouze uznanými poselstvími. Tyto milosti jsou nabídnuty teď. Tyto události se dějí teď. Ne až za 50 let, kdy budou schválena. Potom to bude historie. Pán po nás chce něco teď.

 

TOŽ KDY TO BUDE? 21.12? :)

Aneb malé zklamání pro nedočkavce. Tato a jiná jmenovaná poselství výše neudávají žádné konkrétní datum, což je pro lidi jenom dobře. Naplňují tak písmo, protože: „O tom dni a té hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, jenom sám Otec… Buďte tedy bdělí, protože nevíte, který den Pán přijde“ (Mt 24,36.42).

 

Přesto platí i toto: „Od fíkovníku se naučte tomuto podobenství: když jeho větve změknou a vyrážejí první listy, vy víte, že léto je blízko. Stejně když uvidíte, že se dějí tyto věci, vězte, že vaše vysvobození je blízko“ (Mt 24;32-33)

Proto neobstojí argument, že pokud toto neví ani syn, jak bychom to mohli vědět my a tudíž je scestné se tímto zabývat. To bychom prozíraví asi nebyli. Uvědomme si, že tyto dva verše se mají vykládat spolu a nikoliv vytrhovat z kontextu, vždyť jsou ve stejné kapitole! Opravdu nevíme dne ani hodiny, přesto dle fíkovníku: „S jistotou můžeme tušit, že se to stane za naší generace (poselství Donu Gobbimu).“

A ještě si dovolím malé shrnutí, aby nedošlo k omylu – přesto netvrdím, že to vím přesně, jen tak, jak jsem pochopila:

1, Podle mého nedokonalého úsudku (opravdu málo vím) a toho, co jsem četla, první budeme v očekávání události Varování. Ta přinese na Zemi na nějaký čas klid a pokoj. Bude to krásné období, protože se více přiblížíme Bohu – všichni! Na to se máme těšit. Ale před tím je třeba mnoho modliteb!

2, Potom už asi na sebe nenechá dlouho čekat antikrist. Ale to není jasné (pro mě), projeví – li se před, nebo po Varování. V poselství Varování je řečeno, že je již na světě. Nu, to bude pro křesťany asi horší období…proto je zde i jakési zaslíbení a pomoc přímo od Boha – ve formě Pečeti. Aby se nějací křesťané dožili druhého Kristova příchodu. Ale nenechme se strašit, vše, i toto období může být neskutečně zmírněno našimi modlitbami – modlete se, modlete se, modlete se!! Má to být vláda, kdy bude zpustošen Boží chrám, kdy nebude sloužena mše svatá a na místo Boha se dosadí antikrist. Doba, kdy nemá být sloužena mše svatá, bude asi tři a půl roku. (poselství Donu Gobbimu; to samé v irských poselstvích). Jsme velice důrazně varováni před přijetím znaku (cejchu) šelmy. (Dle poselství Varování čip.) Jsme v očekávání i pronásledování křesťanů. Jak a v jaké formě – viz. irské Varování.

3, Někdy potom má být uskutečněn druhý příchod Krista ve slávě. RADUJTE SE! Volejme: Přijď, Pane Ježíši, přijď! To není nic, z čeho bychom měli být smutní, nebo nešťastní. Radujme se! Prosme Boha o radost do našeho srdce, protože to je podstata naší víry. PS: Nejedná se o konec světa:) Je to naplnění naší lidské existence na Zemi.

 CO JE TO PEČEŤ?

Zjednodušeně řečeno modlitba na kusu papíru, posvěcená a pověšená v domě na důstojném a viditelném místě. Máme se ji modlit, abychom ji přijali s láskou, radostí a vděčností. Tímto ji povyšujeme na znamení našeho domu. Nezáleží na úpravě. Je to konkrétní pomoc proti konkrétnímu nebezpečí znaku šelmy. Když izraelité umírali na poušti od kousnutí hadem, vyvýšil Áron hada – konkrétní pomoc od Hospodina – lidé fyzicky neumírali. Když měla v Egyptě lid postihnout desátá rána, izraelité si udělali znak beránkovou krví na dveře a anděl smrti je minul. Konkrétní pomoc proti konkrétnímu fyzickému nebezpečí. Tedy ještě jednou. Pokud nebudeme mít v domě posvěcenou pečeť, neznamená to, že nebudeme spaseni. Jen až přijde ta doba, kdy antikrist bude sužovat náš svět, budeme mít proti němu konkrétní ochranu. ZP (zjednodušený příklad jako odpověď na otázku, proč nestačí např. křížek): S křížkem můžeme umřít důstojně jako křesťané. V tom nám asi bráněno přímo nebude. S touto pečetí ale můžeme přežít a zůstat při tom křesťané, protože nás šelma mine. (A my nebudeme muset obdržet znak šelmy, protože nás mine – zde předkládáno jako nějaký čip).

Vyvýšením této pečetě projevujeme důvěru v Boha, že On toto učinit může, i tímto způsobem. Námitka, že máme pečeť Boha v srdci už tím, že jsme křesťané a mělo by to stačit, je nepochopení věci. Tato posvěcená Pečeť neslibuje spásu. I když je přislíbené, že s její pomocí nebudeme mít takové problémy křesťany zůstat. Slibuje to, že budeme pro šelmu neviditelní. Konkrétní pomoc proti konkrétnímu nebezpečí v konkrétní době. (Možná ne už tak vzdálené.)

 

Zároveň plní pečeť i význam zasvěcení. Pokud se nějaká věc zasvětí, už nemůže být použita k jinému účelu. (Don Gobbi, Modrá kniha) Toto zasvěcení, modlitba na pečeti, má určitá zaslíbení – to ale pro ty, kteří tuto pečeť v podobě modlitby přijmou do srdce. Pro srovnání: Zázračná medailka daná sv. Kateřině Labouré. Ano, kdo ji bude nosit, i bez toho, aby tomu věřil, stačí, že ji bude nosit, ten bude spasen. A to doslova. To jsou zaslíbení přímo neuvěřitelná. A pak jsou samozřejmě velká zaslíbení pro ty, co medailky rozšiřují. Teď pečeť. Kdo si ji doma pověsí, posvěcenou, má určitý reálný příslib ochrany proti reálnému nebezpečí antikrista. Ale, kdo ji přijme do srdce, tomu je slibována věčná spása. Nic nereálného a nic, co by se v historii církve již vícekrát neobjevovalo.

 

Objevil se názor, že modlitba se přece nesvětí. No, ono ale tato pečeť má dá se říci dvě úlohy. První úloha je úloha znamení, symbolu ochrany našeho domu – a znamení a symbol (v podobě papíru) není na překážku světit. A že je k tomu připojena modlitba? V tom případě nemůžeme světit ani škapulíře a medailky, i k tomu je připojena modlitba – zásvětná modlitba. (kterou musíme přijmout do srdce – tak jako je to s pečetí.) Tedy, nesvětíme přímo modlitbu, světíme pečeť – symbol přináležení Bohu. Modlitbu bychom měli přijmout do srdce.

 

MILLENIARISMUS, ANEB 1000 LET?

            No, už je to asi tak tři roky, co mě vyloženě uchvátila myšlenka P. Františka Panušky CSsR: „Kdyby byl člověk nezhřešil, nebyl by Kristus přišel nejprve jako Muž bolesti, ale hned jako Král a Pastýř.“ (https://eowyn.signaly.cz/0901/male-pozdne-vanocni-zamysleni)

 

Jako křesťané, katolíci, věříme ve sjednocení Nebe a Země při druhém Kristově příchodu na svět. To každý přijme-viz. kkc.

 

Židé věřili velmi konkrétně ve vládu mesiáše. Vše to bylo podpořeno proroky, přesto židé byli neskutečně konkrétní a příchod mesiáše srovnávali s politickou vládou. Proto nemohli (nechtěli se smířit) s Kristem ukřižovaným. Tato mesiánská vláda byla opravdu očekávána, jen židé pozapomněli, že první musí mesiáš trpět. Přesto Kristova vláda tak, jak ji předpovídali a čekali SZ proroci, ještě nepřišla. První křesťané tuto myšlenku neopouštějí, když mluví o „nových nebesích a nové zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost“ (2Petr; 3,13), ani tato vláda není popírána církevními otci. Pouze projevují určité rozpaky, protože nemohou přijmout toto velmi židovské a materialistické pojetí věcí, avšak kvůli závažnosti víry tolika křesťanů před nimi to nemohou ani odmítnout. Toto vše, co zde píšu a také to, je – li ospravedlnitelné, kdybychom důrazně popírali pozemský projev vlády Kristovy nebo mluvili o „post-křesťanské“ epoše, jako by už začala, jsem převzala z tohoto dokumentu. Myslím, že je velmi zajímavý.(http://uloz.to/xeh5siG/1-pdf heslo: mileniarismus  )

 

Varování, Vassula a jiní mluví o této vládě jako o 1000 letech a Novém Ráji. Přesto z těchto zjevení je celkem vyplývající (a v tom souhlasí s církevními otci), že Ježíš nemá ustanovit nějaký druh vlády, jaký je předvídán židy doslovným výkladem mesiánských proroctví. A takto se i k této otázce vyjádřil učitelský úřad církve, když prohlásil: „Myšlenku, že se Ježíš vrátí, aby vládl viditelně, nelze moudře učit“. Je pozoruhodné, že zatímco někteří teologové mluví o „herezi“ milleniarismu, učitelský úřad se moudře omezuje na tento specifický aspekt celého problému a o „herezi“ nemluví. Tedy nemůžeme mluvit o „herezi“ ani my, je třeba jen správně chápat to, co předpověděno opravdu bylo.

 

Dle kkc: Věříme ve vzkříšení mrtvých a sjednocení Nebe a Země při druhém Kristově příchodu. Naše tělo má být oslavené, tj. co můžeme vidět na Kristově těle: nepodléhá smrti, může jíst a nemusí, nepodléhá nemocem. – viz. kkc.  1000 let nevysvětluje. Pouze zavrhuje milleniarismus ve formě politického, od základu zvrhlého a sekularizovaného mesiášství (viz. např. Marxismus.)

A dle Varování?: Při druhém Kristově příchodu bude sjednocena Nebe a Země. Bude to Nový Ráj, kde již nebude hřích, a tudíž nebudeme podléhat smrti, nemocem a rozkladu. Spolu s námi zde budou ti, co vstanou při prvním vzkříšení – co byli již v té době v nebi. Toto údobí bude trvat 1000 let. Potom bude drak konečně uvržen do jezera, nastane druhé vzkříšení, soud a konec světa. K tomu srovnání: ( Zj.20;1-15)

 

Pokud srovnáváme tyto dva výklady, odlišnosti vidíme jen ve slově 1000 let. Zatímco Varování jej bere doslova dle Bible, církev se k tomu prostě nevyjadřuje. To ale neznamená, že toto není předmětem očekávání, ani důvod k herezi.

 

NEVĚŘÍM TOMU.

Pokud tomu nemůžeme uvěřit, přenechme to tedy Bohu. Klekněme a s důvěrou v Něj se modleme a prosme o dar rozlišení v této věci. Odložme svoje předsudky o tom, jak by Bůh měl přijít a jak podle našich představ by měl vypadat druhý příchod. Prosme Ježíše o milost Ducha svatého a on jistě odpoví otevřeným a čistým duším.

 

 Každý může hledat a modlit se sám. Pro úplnost dávám linky:

Originální stránky:

http://www.thewarningsecondcoming.com

Poselství Varování česky a slovensky:

http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

http://varovani.org/

 

Uvědomuji si jednu velmi důležitou věc: Boží láska je nesmírná. O těchto událostech dává vědět tolika způsoby. Vždyť tato poselství nejsou jediná! Poselství Donu Gobbimu, Dechtice, Vassula a 19 dalších nejmenovaných, která mluví o druhém příchodu Ježíše ve slávě po celém světě. Lidé slyšet nechtějí. Ale jednou toto skončí a Bůh své sliby uskuteční i přesto, že lidé nebudou chtít poslouchat.

Zobrazeno 8178×

Komentáře

PomněnkaLesní

Dřív jsem "Vassulu" hodně četla, absolutně jí věřila, a příliš jsem nepřemýšlela. A buď jsem nevěděla, nebo se nezabývala takovými zprávami, jako je např. tahle:

http://www.pseudomystica.info/dermine2.htm

Svědectví o tom, že Vassula v poselstvích škrtala (budiž ještě, pokud chtěla je vyškrtnout nějaké pro ni osobní poselství a nezveřejnit ho), ale i měnila pořadí slov a některá slova škrtala a nahrazovala je takovými, která se jí samotné zdála vhodnější. Pak neobstojí Vassulino tvrzení, že ruku Vassuly při zapisování poselství vede Bůh. Protože kdyby ji vedl Bůh, nebylo by třeba Boha opravovat, neboť Bůh není omylný.

PomněnkaLesní

A skoro až neuvěřitelně působí tento článek další článek, který se snaží Vassulinu korekturu hájit tím, že prý Bůh může litovat některých věcí (slov), které řekl, a potom je změnit. Tj. opravit sám sebe: http://www.defending-vassula.org/alter-reasons

Zobrazit 8 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio